Informatiebeveiliging en privacy

2 februari: Kennismaatschap seminar Privacyproof op school”

 

Schrijf u snel in; het aantal plaatsen is beperkt

Klik/tik om uit te vergroten

Vanaf 25 mei 2018 dient iedere organisatie te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook besturen, scholen en onderwijsinstellingen dienen daaraan te voldoen. In grote lijnen vraagt de wet van u vast te leggen:
• Welke gegevens en met welk doel deze worden vastgelegd.
• Hoe deze gegevens worden beveiligd en wie er welke toegang toe heeft.
• Hoe u de personen waarover u gegevens vastlegt auditrecht geeft.
• Hoe uw leveranciers van bijvoorbeeld het schooladministratiesysteem hiermee omgaan en hoe de ketenverantwoordelijkheid is geregeld.
• Welke procedures u heeft met betrekking tot het omgaan met privacygevoelige gegevens en het melden van datalekken.

Daarnaast is het belangrijk binnen uw school bewustwording te creëren van het belang van een correcte omgang met privacygevoelige gegevens.

 

Klik/tik om de flyer te downloaden

Hoe pakt u dit aan voor uw school? De Kennismaatschap heeft jarenlange ervaring met implementatie van schooladministratie- en andere (educatieve) systemen, het uitvoeren van audits, het analyseren van informatie en het opstellen van rapportages. Wij weten wat de AVG aan de scholen vraagt en kunnen uw organisatie privacy-proof maken.

Op 2 februari 2018 van 9.30 uur (inloop vanaf 9.00 uur) tot 13.00 uur organiseert de Kennismaatschap in Bunnik (bij Utrecht) een seminar over dit thema. Op deze ochtend krijgt u praktijkverhalen van scholen te zien en te horen en krijgt u inzicht in onze aanpak. U gaat naar huis met een concreet idee voor een aanpak.

Ja, ik schrijf me in!