AVG in het Onderwijs

Privacyproof op school

Klik/tik om uit te vergroten

Sinds 25 mei 2018 dient iedere organisatie te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dus ook besturen, scholen en onderwijsinstellingen. In grote lijnen vraagt de wet van u vast te leggen:
• Welke gegevens en met welk doel deze worden vastgelegd.
• Hoe deze gegevens worden beveiligd en wie er welke toegang toe heeft.
• Hoe u de personen waarover u gegevens vastlegt auditrecht geeft.
• Hoe uw leveranciers van bijvoorbeeld het schooladministratiesysteem hiermee omgaan en hoe de ketenverantwoordelijkheid is geregeld.
• Welke procedures u heeft met betrekking tot het omgaan met privacygevoelige gegevens en het melden van datalekken.

Daarnaast is het uiterst belangrijk binnen uw school bewustwording te creëren van het belang van een correcte omgang met privacygevoelige gegevens; vaak een van de lastigst te implementeren onderdelen van het privacyproof-traject omdat het om gedragsverandering gaat.

Hoe pakt u dit aan voor uw school? De Kennismaatschap heeft jarenlange ervaring met implementatie van schooladministratie- en andere (educatieve) systemen, het uitvoeren van audits, het analyseren van informatie, het opstellen van rapportages en het bewerkstelligen van gedragsverandering. Wij weten wat de AVG aan de scholen vraagt en kunnen uw organisatie privacy-proof maken.

Op 2 februari 2018 heeft De Kennismaatschap een mini-bootcamp over dit thema georganiseerd. Bekende privacydeskundigen uit de onderwijswereld hebben de aanwezigen op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen, met name aan de hand van praktijkverhalen van scholen. Daarnaast zijn de deelnemers geïnformeerd over de aanpak van De Kennismaatschap; een aanpak die een schoolorganisatie vele duizenden euro’s kan besparen (bespaarde geldboetes van overtredingen van de AVG niet meegerekend).

Om ook u in de gelegenheid te stellen te profiteren van de opbrengsten van deze bootcamp hebben we een speciale pagina samengesteld.