Privacy op School Q&A

Op deze Vraag & Antwoord pagina vind u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Aan deze pagina zullen regelmatig nieuwe Q&A’s worden toegevoegd, kom dus regelmatig terug! Hoewel we de pagina regelmatig zullen updaten, is de informatie hier relatief statisch. Voor een live discussie verwijzen we u naar onze LinkedIn groep (Let op: LinkedIn account vereist om deel te nemen).

Hoe voer je oude hardware waarop privacy gevoelige info kan staan af?

Je laat oude hardware van de school vernietigen door een gecertificeerd bedrijf. Het vernietigingscertificaat wordt door de school bewaard.

Wat doe je met privacygevoelige papieren?

Zorg dat de administratie afgesloten en verzegelde papierbakken heeft. Alle papieren met privacygevoelige gegevens worden daarin afgevoerd en aangeboden aan een gecertificeerd bedrijf. Het vernietigingscertificaat wordt door de school bewaard. Let op dat je een goedgekeurde papiervernietiger gebruikt.

Wat is precies het verschil tussen een Privacy Officer (PO) en een Functionaris Gegevensbescherming (FG)?

In het kort: een PO doet het uitvoerende werk rondom privacy en gegevensbescherming en de FG doet de controle daarop. Binnen een organisatie kunnen deze functies niet door één persoon vervuld worden. Een FG kan de PO wel adviseren.

Hoeveel tijd per week is een PO of een FG kwijt aan zijn/haar werkzaamheden?

Uiteraard is dit afhankelijk van de grootte van de organisatie. De komende tijd zal het werk meer tijd vergen dan als er alleen sprake is van onderhoud en controles daarop.

Wie moeten de (verwerkers)overeenkomsten tekenen vanuit de instelling?

Alleen handtekeningen van vertegenwoordigers van het bevoegd gezag zijn geldig.

In hoeverre mag een docent de cijfers van een proefwerk op het prikbord in de gang hangen?

Onderliggend is het de vraag of een docent dat op deze wijze bekend zou moeten maken. Maar vanuit de AVG is het niet toegestaan zulke tot personen herleidbare en privacy gevoelige gegevens ‘publiek’ te maken. Die cijfers mogen ook niet op de website van de school komen te staan, zelfs niet op bijvoorbeeld de deur van het lokaal van de docent gehangen worden.