Leren professionaliseren

Hoe kunnen de docenten gezamenlijk de kwaliteit van het  onderwijs verhogen, door zelf te groeien? Een gebrek aan tijd zorgt ervoor dat professionals in de praktijk met name leren door te doen. De schoolleiding heeft vaak de wens om periodiek aandacht te besteden aan professionalisering van de docenten.  Welke oplossingen ziet de Kennismaatschap?

De Kennismaatschap stimuleert docenten om onderling hun opgedane leerervaringen uit te wisselen (“samen leren”) en deze gemeenschappelijk te maken. Dat blijkt een heel efficiënte en effectieve manier om  de vaardigheden en kennis uit te breiden. Docenten geven aan dat zij deze manier van werken als inspirerend en bijzonder leerzaam hebben ervaren en komen dus vaak zelf met suggesties voor vervolg.

De partners van de Kennismaatschap hebben veel ervaring met het organiseren van de professionalisering van docenten. Zij gaan niet boven of voor de docent staan, maar gaan samen met docenten(teams) praktisch aan de slag. Dat is de kracht van samenwerking: professionalisering anno nu!