Digitale geletterdheid

Klik/tik voor meer info

Méér dan omgaan met sociale media!

Scholen besluiten nu zelf in welke mate zij digitale vaardigheden in hun onderwijs integreren. Dat gaat veranderen. Digitale geletterdheid wordt een vast onderdeel van het curriculum. Een ontwikkelteam digitale geletterdheid, dat bestaat uit  leraren en schoolleiders, gaat ‘bouwstenen’ voor digitale geletterdheid ontwikkelen. Deze leiden tot een vernieuwing van de kerndoelen en eindtermen. Naar verwachting zijn scholen in het primair (po)- en voortgezet onderwijs (vo) vanaf 2021 verplicht structureel aandacht te besteden aan digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid is de combinatie van de 4 afgebeelde digitale vaardigheden.

Vooruitlopend op deze ontwikkeling kunnen wij op uw school aan de slag gaan met digitale geletterdheid voor iedereen: docenten, leerlingen en hun ouders. We kiezen daarbij voor een brede scope:

  • niet ad-hoc maar proactief
  • integratie met het totale curriculum, in alle vakken en alle leerjaren
  • het monitoren van competenties
  • in combinatie met het werken met persoonlijke devices

Uiteraard is dit maatwerk. Download hier onze brochure met een beschrijving van onze aanpak.