John van Dongen

john@kennismaatschap.nl

06-19885195

 

 

 

In 2012 is John gestart met het onderwijskundig bureau Edutactiek. Hij heeft 21 jaar ervaring in het onderwijs als docent science binnen het voortgezet onderwijs. Waarbij hij de laatste vier jaar deel uitmaakte van het schoolmanagement.

Is daarna 11 jaar werkzaam geweest als senior-consultant, innovatie onderwijs en ict bij een landelijk werkend onderwijsinnovatie bureau. Daar heeft hij mede aan de basis gestaan van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen.

Als organisatie- en veranderkundig expert heeft hij zich daarbij voornamelijk beziggehouden met het maken van concrete vertalingen tussen, schoolleiders, docenten, ouders en leerlingen.

Vanuit een heldere visie, probeert hij zijn opdrachtgevers te laten ervaren dat innoveren vooral positieve effecten genereert. Deze visie wordt misschien wel het best verwoord door het motto van EduTactiek : “onderwijs leert: onderwijs innoveert”. John’s stijl van werken is altijd gebaseerd op het samen zoeken en werken aan oplossingen. De menselijk waarde gekoppeld aan een gezonde dosis resultaatgerichtheid staan daarbij voorop. Hij baseert zijn handelen en zienswijzen daarbij onder andere op het gedachtegoed van David L. Cooperrider: de Appreciative Inquiry en is te typeren als een Rijnlandse veranderaar.