Marian Schelvis

Drs. Marian Schelvis is een ervaren resultaatgerichte adviseur en projectmanager met ervaring in bedrijfsleven en onderwijs. Zij is na haar studie en docentschap aan de universiteit ruim 12 jaar werk werkzaam geweest in de ICT-sector als ontwerper en heeft daarbij ook veel ervaring opgedaan met implementatie-trajecten en het opleiden van gebruikers. Marian werkt sinds 1998 als zelfstandig adviseur en heeft sindsdien veel scholen en bovenschoolse organisaties begeleid  bij het toepassen van ICT-oplossingen in het onderwijs en de veranderingsprocessen die daaraan gerelateerd zijn. Haar grote kracht is dat zij in staat is op verschillende niveaus binnen een organisatie haar werk te doen en daarbij de diverse lagen en teams actief met elkaar te verbinden. Zij is sterk in visieontwikkeling in combinatie met een concreet uitvoeringstraject.

Expertise:

  • project- en programmamanagement
  • begeleiding implementatietrajecten
  • procesbegeleiding
  • toepassen van digitale en vernieuwende didactiek
  • ontwerp/ontwikkeling van digitale content, lesmateriaal, websites en online-help
  • praktische trainingen voor leerkrachten, teamcoaching

Overzicht van projecten Marian Schelvis