Hoger Onderwijs

 

De Kennismaatschap voerde met regelmaat projecten uit in het Hoger Onderwijs. Deze projecten hebben met name betrekking op onderwijslogistiek, studentvolgsystemen en procesverbetering.

Implementatie Studielink PTHU (2011)

Vanaf 2007 werden alle instellingen in het Hoger Onderwijs aangesloten op het landelijke systeem Studielink ten behoeve van de inschrijving van studenten in het Hoger Onderwijs. Hierdoor kon het inschrijfproces efficiënter en doelmatiger worden uitgevoerd. De doelstelling van dit project was het treffen van alle noodzakelijke voorbereidingen voor de inrichting en de implementatie van Studielink binnen de kleine universiteit PThU, ook in relatie tot het interne administratie- en studentvolgsysteem Osiris. Daarvoor werden de procedures voor (her)inschrijven en uitschrijven bij de PThU aangepast. Marian Schelvis werd ingezet als projectleider. De implementatie van Studielink bij de PThU werd in oktober 2011 succesvol afgerond.

Advisering onderwijsbureau  Art & Design ArtEZ Enschede (2012)

Hogeschool ArtEZ verzorgt opleidingen op zowel bachelor- als masterniveau. In het studiejaar 2011 – 2012 implementeerde ArtEZ Osiris als studentvolgsysteem. De procedures en processen rondom het studievolgsysteem en de studentendossiers werden hierop aangepast. Marian Schelvis adviseerde en ondersteunde ArtEZ bij het implementeren van deze nieuwe werkwijze op het onderwijsbureau van de Academie voor Art & Design Enschede.