Innovatie Impuls Onderwijs

 

Van 2009-2014

Het ministerie van OCW startte in 2009 de regeling InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) waarin scholen werd gevraagd met een innovatief concept te komen, waarop andere scholen konden inschrijven. De Kennimaatschap is vanaf het begin bij de IIO betrokken geweest. Marian Schelvis en Lex van den Nieuwenhuizen zijn beiden gevraagd om als ”kritische vriend” op te treden voor de regeling IIO.

Lex van den Nieuwenhuizen heeft twee scholen begeleid in het schrijven hun projectplan. Voor het concept Onderwijsteams heeft Lex tevens de projectleiding uitgevoerd zodat de 24 scholen die op het concept hadden ingeschreven de subsidie ook toegekend zouden krijgen. De scholen implementeren op dit moment het concept, waarbij een onderzoeksteam de resultaten monitort. Lex is in deze periode de bovenschools projectleider voor het project Onderwijsteams.

Zie voor meer informatie: innovatieimpulsonderwijs.nl