Helder Zicht!

Helder Zicht!

Door de toenemende roep om digitaal geletterde leerlingen en docenten en de daarmee gepaard gaande stijgende behoefte aan devices en andere leermiddelen, rijzen bij steeds meer scholen vragen als: hoe kan ik dat blijven betalen? Wat betekent dit voor mijn leermiddelenbeleid?
Dat wordt behandeld in ons gratis boekje! Download het hier.

Over ons

Over ons

De Kennismaatschap is opgericht in 2009 en is een samenwerkingsverband van zelfstandig projectleiders en adviseurs die hun sporen hebben verdiend op het gebied van onderwijs en ICT.
De Kennismaatschap draagt bij aan het ontwikkelen en implementeren van toepassingen die de kwaliteit van uw onderwijs verhogen.

Aanbod

Aanbod

De Kennismaatschap ondersteunt en adviseert bestuurders, managers, docenten en beleidsmakers in alle sectoren van het onderwijs.
De partners van de Kennismaatschap beschikken over onderwijsinhoudelijke, didactische, technische en onderwijslogistieke kennis. Zij zijn project- en programmamanagers met veel ervaring.

Een samenwerkingsverband van projectleiders en adviseurs Neem contact op!